Sykepleieprogram | El Camino College (2024)

Sykepleieprogram | El Camino College (1)

 • Hjem
 • Akademikere
 • Divisjoner
 • Sykepleie

Sykepleieprogrammet tilbyr kvalitet, omfattende utdanningsmuligheter og tjenester til det mangfoldige samfunnet, spesielt de individene som ønsker å oppnå kunnskapen, ferdighetene og evnene som kreves av en registrert sykepleier.

Associate Degree sykepleierprogram

El Camino College (ECC) tilbyr et Associate Degree Nursing-program godkjent av California Board of Registered Nursing. Associate Degree Nursing Program støtter oppdraget til El Camino College. Programmet tilbyr kvalitet, omfattende utdanningsmuligheter og tjenester til det mangfoldige samfunnet, spesielt de individene som ønsker å oppnå kunnskapen, ferdighetene og evnene som kreves av en registrert sykepleier.

ECC-programmet har en lang historie med å fremme dyktighet i sykepleiemiljøet. Sykepleiestudiet består av kombinert kursarbeid i allmenn- og sykepleierutdanningskurs med kliniske erfaringer fra en rekke områdefasiliteter. Alle kliniske erfaringer er veiledet av erfarne sykepleierfakultet.

Læreplanen er utformet for å forberede studentene med et sterkt grunnlag i sykepleieteori, konsepter og praktisk erfaring for å fremme, opprettholde og gjenopprette helse hos personer med enkle til komplekse helseproblemer. Etter fullføring av sykepleieprogrammet får nyutdannede sin Associate in Science Degree - Nursing Major og er kvalifisert til å ta National Council Licensure Examination (NCLEX) for å bli en registrert sykepleier.

El Camino College sykepleieprogram har etablert en samtidig innmeldingsavtale med California State University Dominguez Hills (CSUDH), Grand Canyon University (GCU), University of Phoenix (UOP) og Chamberlin University.

Påmelding til sykepleieprogrammet er åpent for personer uavhengig av kjønn, alder, sivilstand, funksjonshemming, etnisk gruppe, religion eller nasjonal opprinnelse. Personer med tidligere sykepleierutdanning og/eller erfaring kan vurderes for avansert plassering og vil bli vurdert på individuell basis.

Studiet er et toårig (fire semester) program så lenge studenten holder seg i rute. Nyutdannede fra programmet er kvalifisert til å ta California State Board lisenseksamen for registrerte sykepleiere.

NCLEX-beståttraten for våre nyutdannede er konsekvent over staten og nasjonalt gjennomsnitt.


Hurtigkoblinger

 • Søknad om sykepleieprogram
 • Informasjonsøkter

Sykepleieprogrammet består avgenerisk program, denAvansert plasseringsprogram(LVN-RN), og30-enheter opsjonsprogram. Personer som kommer inn på programmet som sykepleierstudent på inngangsnivå, blir tatt opp i det generiske programmet.

DeAvansert plasseringssporer tilgjengelig for personer med en gjeldende California License Vocational Nurses (LVNs) lisens. Personer som er kvalifisert for opptaksvederlag blir tatt opp i Upward Mobility-sporet (LVN til RN).

Programmet tilbyr også30-enheter alternativ spor, et spor uten grader. Personer som er interessert i å utforske opptak til dette sporet i sykepleieprogrammet bør kontakte sykepleiedirektøren. Ytterligere informasjon for begge disse programmene finner du under programfanene til venstre.


Hurtigkoblinger

 • Generisk sykepleieprogram
 • Informasjonsøkter
 • Programapplikasjon
 • Inngangskrav
 • Sykepleiergrad
 • Grad Oversikt
 • Kurs som tilbys
 • Avansert stående
 • Alternativ for 30 enheter
 • Sykepleiestudenthåndbok

SYKEPLEIER 143 og SYKEPLEIER 144

Med virkning fra våren 2018 kreves det at alle potensielle søkere som er interessert i å søke opptak til det generiske sykepleieprogrammet har fullført NURS 143 (tidligere NURS 145) - Introduksjon og forberedelse til sykepleie (kun generisk student) og SURS 144 (formelt SURS 48) - Dosering Beregninger før søknad. NURS 143 og NURS 144 må tas ved El Camino College eller Compton College. Søkere som søker om opptaksvederlag i komponenten Upward Mobility (LVN-RN) i sykepleieprogrammeterikkekreves for å ta NURS 143 (tidligere NURS 145) - Introduksjon og forberedelse til sykepleie.

Nye forutsetningskurs

Med virkning fra høsten 2018 fullførte sykepleieavdelingen en større læreplanendring, som inkluderte å legge til to nye forkunnskapskurs til den generiske komponenten i sykepleieprogrammet.MEDISINSK TERMINOLOGI1eller tilsvarende ogPSYKOLOGI 116eller tilsvarende. Upward Mobility (LVN-RN) spor av Associate Degree Nursing-programmet er bare nødvendig å taMEDISINSKTERMINOLOGI 1.

Gjelder høsten 2019,bådeMedisinsk terminologiogPsykologi 116må fylles ut før søknadfor opptaksvurdering til sykepleierstudiet.

Studenter som har tatt enspedbarns-, barne- og ungdomsutviklingspsykologiselvfølgelig må det kobles sammen med et psykologikurs som tar for segvoksen- og aldringspsykologifor å imøtekomme livsløpsutviklingskravet for sykepleieprogrammet.

Listet nedenfor er kurs som kan brukes som erstatning for Psykologi 116 - Levetidsutvikling.

 • Introduksjon til utviklingspsykologi
  Emner inkluderer en rekke problemstillinger knyttet til utviklingspsykologi, som intelligens og personlighet, samt sosial, emosjonell og kognitiv utvikling. Studenter undersøker ofte disse problemene i aldersgrupper som spenner fra spedbarn til avansert voksen alder.
 • Utvikling av spedbarn, barn og ungdom
  Disse aldersgruppene kan adresseres samlet som ett kurs eller i flere kurs som behandler hver gruppe for seg. Undervisning i spedbarnsutvikling undersøker temaer som læring, persepsjon og personlighet. Spørsmål om barndomsutvikling inkluderer ofte biologiske, sosiale og familiære påvirkninger på språk, læring og følelsesmessig uttrykk. Ungdomsutviklingsemner kan omfatte sosial kognisjon, relasjoner med jevnaldrende og overgangen fra barndom til voksen alder.
 • Spørsmål om voksen alder og aldring
  Studentene undersøker de skiftende rollene voksne opplever i sin familie, arbeidsplass og sosiale grupper når de når middelalderen og når de fortsetter til en høy alder. Et kurs i gerontologi kan tilbys separat for å ta opp spørsmål som er spesifikke for eldre, for eksempel endringer i helse og nivåer av selvforsyning. Disse kursene på mellomnivå fokuserer på de psykologiske effektene disse endringene har i disse senere periodene i livet.
 • Teorier om levetidsutvikling
  Undervisning i aktuelle utviklingspsykologiske teorier inkluderer ofte en undersøkelse av hvordan slike teorier har endret seg over tid. Dette kurset tilbys vanligvis nær slutten av studentens studier. Studentene diskuterer ofte spørsmål som kjønn, kulturell påvirkning, natur vs. næring og seksualitet, samt effektene av store livshendelser på en persons psykologiske utvikling og hvordan disse problemstillingene spiller inn i forskning om livsløpsutvikling.

Siden mange livsløpsutviklingsprogrammer fokuserer på forskningskarrierespor, tar studentene ofte et psykologikurs kalt"Forskning, statistikk og analyse."Dette kurset fokuserer på forskningsmetodikk, som inkluderer undervisning i statistisk analyse og eksperimentdesign.

Forskningsinstruksjon tar også ofte for seg eksperimentparametere, som å bestemme antall eksperimentdeltakere, samt faktorer som påvirker den endelige analysen av eksperimentets utfall, som varians og validitet. Dette kurset oppfyller ikke kravet om å erstatte Lifespan Development-fokus eller strenghet og oppfyller ikke kravet til sykepleieprogrammet.

Sykepleieavdelingen ligger i Math, Business and Allied Health (MBA)-bygningen rom 417.

MBA-bygningen ligger rett bak politiavdelingen på hjørnet av Crenshaw og Redondo Beach.

Ytterligere informasjon om sykepleieprogrammet

Opptak til programmet er basert på en utvelgelsesprosess med flere kriterier etter vellykket gjennomføring av programmets forutsetninger. For ytterligere informasjon om opptak til programmet, besøk Søknadsprosessen.

Utgiftene for sykepleierstudenten i første semester er gjennomsnittlig $5000 eller mer.

Studenter som trengerøkonomisk bistand børmed en gangkontakt høgskolenKontoret for økonomisk støttepå 310-660-3493 i Student Services Building rom 248.

Stipendinformasjon fra ulike byråer, selskaper osv. vil være tilgjengelig for sykepleierstudenter når de er tatt opp til programmet.

Hele programkostnaden er omtrent $8000.

Ved fullføring av programmet er kostnaden for søknad om sykepleierstyret, lisenseksamen, midlertidig tillatelse og Live Scan omtrent $500 eller mer.

Studenter tatt opp til sykepleieprogrammet må fullføre alle helsescreeningskrav minst 4 uker før studiestart, men ikke tidligere enn tre måneder før semesterstart; deretter er dette et ÅRLIG krav.

Studenten må fremlegge bevis på immunitet ved å sende inn titerresultater for følgende immuniseringer:

 • Titere for meslinger, kusma, røde hunder og varicella er årlige krav
 • 2-trinns eller årlig tuberkuløs hudtest (TST)
 • QuantiFERON-TBGull(QFT) eller Interferon-Gamma Release Assays (IGRAs) blodprøve er nødvendig ÅRLIG
 • Tetanus, difteri og kikhoste(kikhoste)
 • Tdap gis kun én gang i løpet av livet ditt; en booster shot av Td-vaksinen hvert 10. år er deretter nødvendig.
 • Studentene må fremlegge bevis for å ha mottatt de to eller tre serieneHepatitt B-vaksineog meslinger (Rubeola), kusma røde hunder og varicella vaksine i tillegg til verifisering av en positiv titer for å identifisere immunitet.
 • Influensavaksine er et ÅRLIG krav i influensasesongen (september til mars).

Studenter tatt opp i sykepleieprogrammet må fullføre enBakgrunnssjekk og medikamentskjermved inngang til programmet og hvert semester deretter.

Felleskommisjonen krever at alle helseinstitusjoner som krever at helsepersonell, studenter og frivillige involvert i pasientbehandling fullfører en kriminell bakgrunnssjekk før de utfører pasientbehandling.

Studentene må signere et samtykkeskjema hvert semester for å frigi informasjon relatert til stoffskjermen og bakgrunnssjekken.

Studenter som arresteres mens de var på sykepleiestudiet anses å ha en åpen straffesak. Personer kjent som misbruker av barn, ektefelle eller eldre, eller kjente narkotikahandlere, vil ikke få lov til å melde seg på sykepleieprogrammet.

Studenterdømt for en forseelse eller forbrytelseer pålagt å avsløre denne informasjonen til direktøren for sykepleie eller direktørens utpekte før aksept til sykepleieprogrammet samt på søknaden om å ta RN-lisenseksamen. En domfellelse kan påvirke adgangen til opptak samt muligheten til å ta NCLEX-RN-eksamenen. Studenter som er bekymret for disse omstendighetene bør kontakteStyret for registrert sykepleie(916-322-3350) ellerwww.rn.ca.gov førstarte på sykepleieprogrammet.

California Board of Registered Nursing (BRN) beskytter publikum ved å screene søkere for lisens for å identifisere potensielt usikre utøvere. BRN kan avslå søknader om permanent lisens, midlertidige tillatelser og midlertidige lisenser dersom søkeren er funnet skyldig i uredelighet; svindel eller bedrag; forbrytelse; barnemishandling; seksualforbryterforbrytelser; handlinger som involverer narkotika; farlige stoffer eller enheter; overfall og/eller batteri; og andre forbrytelser.

Søkere som har spørsmål angående begrensninger knyttet til lisens, bør kontakte California Board of Registered Nursing. Søkere anbefales å utforske andre karrieremuligheter før de investerer betydelig tid i et sykepleieprogram hvis det ser ut til at en tidligere alvorlig handling eller domfellelse kan sette lisensen i fare.

California Board of Registered Nursing er lokalisert på 1747 North Market Boulevard, Suite 150, Sacramento, CA 95834.

Nasjonalt sykepleierforbund (NSNA) | California Nurse Student Association (CNSA)

NSNA/CNSA er din profesjonelle medlemsorganisasjon som forbinder deg med muligheter til å utvikle lederroller, nettverk med fremtidige og nåværende sykepleierledere på statlige og nasjonale stevner, og hjelpe til med studentveiledning, stipendinnsamling og samfunnsoppsøking.

Nåværende og potensielle sykepleierstudenter oppfordres til å søke om å bli medlem av denne flotte organisasjonen. Det er en hyggelig CV-bygger og setter deg ett skritt foran en vellykket karriere som sykepleier!

Medlemskapet ditt forbinder deg med studenter og fagpersoner som deler din visjon og som former fremtiden for sykepleie. Medlemskapet vil også gi deg tilgang til profesjonelle rollemodeller, samt et vell av fordeler og muligheter til å bygge nettverk og planlegge din karriere.

Spørsmål? Kontakt oss

Sykepleie

nursingdepartment@elcamino.edu

Math, Business and Allied Health (MBA)-bygningen, rom 417

(310) 660-3281

Kontortid sommeren 2023:

Mandag torsdag

7:45–16:30

Dr. Jenny Joy
Sykepleiedirektør
(310) 660-3593 ext.3282

Angela Farthing
Kontorassistent
(310) 660-3281

Sykepleieprogram | El Camino College (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5670

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.